Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam trúng cử đại biểu quốc hội

11/06/2021

Ngày 10/6/2021, Quốc hội đã công bố danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong đó Bà Khương Thị Mai – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam đã được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Nam Định.

Công ty Nhôm Nam Sung doanh nghiệp thành viên của Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam, có cơ sở 2 đặt tại Nam Định. Công ty đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành nhôm trong nước. Đây là vinh dự tự hào của Công ty Nhôm Nam Sung cũng như của Hội Nhôm thanh đinh hình Việt Nam.

Trong tổng số 499 đại biểu Quốc hội, chỉ có 15 doanh nhân là đại biểu cho khối doanh nghiệp. Trong đó khối doanh nghiệp nhà nước có 8 đại biểu, khối doanh nghiệp tư nhân có 7 đại biểu được bầu là đại biểu Quốc hội, hứa hẹn sẽ đóng góp, xây dựng những chính sách, giải pháp phù hợp thực tiễn, khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ đổi mới.

         BÀ KHƯƠNG THỊ MAI 

 • Ngày sinh: 8/9/1966 ;    Giới tính: Nữ 
 • Quê quán: xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
 • Dân tộc: Kinh 
 • Ngày vào Đảng: 19/5/1997 
 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 
 • Trình độ chuyên môn:
  – Cử nhân Kế toán công nghiệp
  – Cử nhân Chính trị 
 • Chức vụ:
  – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam
  – Đại biểu Quốc hội: Khóa XV 
 • Quốc hội khóa XV
  – Đoàn ĐBQH: Nam Định
  – Tỷ lệ trúng cử: 72,66%

(Nguồn: Trang tin về Bầu cử Quốc hội khóa XV của Quốc hội https://baucuquochoi.vn/nhan-su/khuong-thi-mai-2382.vnp)