Quyết định công bố Bộ tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm dùng trong xây dựng và công nghiệp

07/10/2020

Ngày 30/6/2020, Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam đã ra quyết định công bố Bộ tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm dùng trong xây dựng và công nghiệp, bao gồm 04 tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm sau:

  1. Nhôm và hợp kim nhôm định hình dùng trong xây dựng và công nghiệp – Sản phẩm nhôm sơn tĩnh điện;
  2. Nhôm và hợp kim nhôm định hình dùng trong xây dựng và công nghiệp – Sản phẩm nhôm phủ vân gỗ (phủ film);
  3. Nhôm và hợp kim nhôm định hình dùng trong xây dựng và công nghiệp – Sản phẩm anốt hóa;
  4. Nhôm và hợp kim nhôm định hình dùng trong xây dựng và công nghiệp – Yêu cầu nghiệm thu.

Bộ tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn mới nhất về nhôm định hình trên thế giới, nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và nâng tầm sản phẩm nhôm Việt Nam.

8. QĐ công bố 4 TCCS