Úc tiếp tục duy trì lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với nhôm định hình Việt Nam

15/03/2024

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công thương, Úc duy trì trở lại trì lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với nhôm định hình xuất xứ Việt Nam kể từ tháng 12/2023.

Ảnh: hoạt động sản xuất nhôm định hình tại một nhà máy ở Việt Nam

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Ủy ban chống bán phá giá Úc (ADC) đã ban hành kết luận cuối cùng cho đợt rà soát cuối kỳ thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nhôm định hình có xuất xứ từ Việt Nam và Malaysia. Theo đó, ADC đã quyết định không tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa thuộc đối tượng rà soát.

Tuy nhiên, Úc có cơ chế rà soát lại Quyết định của Bộ trưởng hoặc Ủy ban Chống bán phá giá (ADC) liên quan đến các biện pháp PVTM. Cơ chế này do Ban rà soát CBPG (Anti-dumping Review Panel – ADPR) thực hiện. Theo đó, nếu các Bên liên quan không cảm thấy thỏa mãn với Quyết định của Bộ trưởng/Ủy ban Chống bán phá giá Úc, các Bên liên quan có thể gửi hồ sơ lên ADRP đề nghị rà soát lại quyết định của Bộ trưởng.

Ngày 12/7/2022, Công ty Capral Limited, đại diện cho ngành sản xuất nội địa Úc, đã nộp hồ sơ đề nghị Ban rà soát chống bán phá giá (ADRP) rà soát lại quyết định của Bộ trưởng Công nghiệp và Khoa học Úc về việc không tiếp tục áp thuế CBPG đối với nhôm định hình từ Việt Nam và Malaysia. Yêu cầu này đã được ADRP chấp nhận.

Sau khi rà soát lại theo trình tự, ADRP đã ban hành báo cáo đề nghị tiếp tục duy trì biện pháp CBPG với nhôm thanh định hình từ Việt Nam và Malaysia, với mức thuế 9.0% đối với các công ty của Việt Nam và 5.2% đối với Công ty Nhôm Đông Á (đơn vị hợp tác trong quá trình điều tra rà soát lại). Quyết định tiếp tục duy trì lệnh áp thuế có hiệu lực kể từ tháng 12/2023. Như vậy, nhôm thanh định hình từ Việt Nam vào Úc sẽ bị duy trì mức thuế CBPG ở mức 9% kể từ tháng 12/2023.

Hiệp hội khuyến cáo các doanh nghiệp đang có hoạt động xuất khẩu sang thị trường Úc lưu ý mức thuế chống bán phá giá nêu trên để có hướng điều chỉnh chính sách hợp tác gia công, xuất khẩu phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại cho các bên liên quan./.