Thời hạn báo cáo dữ liệu CBAM có thể được gia hạn

05/02/2024

Do lỗi hệ thống, Ủy ban EU đã cho phép gia hạn thời hạn báo cáo dữ liệu CBAM quý 4/2023 đến ngày 1 tháng 3 năm 2024.

Ủy ban EU đã cho phép các công ty nhập khẩu gia hạn thời hạn báo cáo dữ liệu CBAM cho quý 4 năm 2023. Điều này là do lỗi kỹ thuật hệ thống liên tục xảy ra trong sổ đăng ký CBAM. 

Thời hạn ban đầu là ngày 31 tháng 1 năm 2024 nhưng hiện tại có thể được gia hạn thêm 30 ngày, tức là cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2024.

Cách kéo dài thời hạn

Nếu bạn gặp vấn đề khi truy cập vào sổ đăng ký hoặc gặp lỗi hệ thống khi hoàn thành báo cáo, sau ngày 1 tháng 2, bạn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn thông qua chức năng “Yêu cầu nộp muộn” trong sổ đăng ký CBAM.

Hệ thống tự động phê duyệt yêu cầu và thời hạn được gia hạn thêm 30 ngày.

Đăng nhập vào sổ đăng ký CBAM

Ủy ban EU đã được thông báo rằng một số công ty Đan Mạch đang gặp vấn đề khi đăng nhập vào sổ đăng ký CBAM. Công việc đang được tiến hành để giải quyết lỗi.

Điều quan trọng là các công ty phải truy cập vào sổ đăng ký CBAM qua liên kết chính xác và chọn “Hải quan” (chứ không phải “Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon”).

Các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam cần lưu ý cung cấp thông tin,dữ liệu cho đối tác kịp thời để doanh nghiệp nhập khẩu tại EU có thể đăng ký sổ CBAM đúng thời hạn quy định.

Nếu các doanh nghiệp cần thêm thông tin, có thắc mắc, có thể cập nhật thông tin về CBAM trên trang web của Cơ quan Năng lượng Đan Mạch .

Hoặc cũng có thể đọc thêm trên trang web CBAM của Ủy ban EU  để có đầy đủ thông tin hơn.