Rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm từ Trung Quốc

22/07/2022

Tháng 6/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AR02.AD05).

Theo quy định của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018, trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc một năm kể từ ngày có quyết định mới nhất về kết quả rà soát biện pháp CBPG, các bên liên quan có quyền nộp hồ sơ đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp CBPG.

Trên cơ sở xem xét Hồ sơ do bên liên quan nộp theo đúng quy định của pháp luật, ngày 10 tháng 6 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm nhôm được phân loại theo mã HS 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AR02.AD05).

Trước đó, năm 2019 theo kiến nghị của Hiệp hội Nhôm thanh định hình Việt Nam, Bộ Công thương đã điều tra và chính thức áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mức thuế áp dụng từ 2,49% đến  35,58% tại Quyết định số 2942/QĐ-BCT ngày 28/9/2019.

Năm 2021, Hiệp hội Nhôm và một số đơn vị liên quan đề nghị rà soát lại mức thuế áp dụng lần thứ nhất biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (vụ AR01.AD05), mức thuế đã được điều chỉnh lên 4,39 % đến 35,58% tại Quyết định số 1282/QĐ-BCT ngày 20/4/2021.

Để đảm bảo lợi ích cho tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc, Cục PVTM khuyến nghị các tổ chức, cá nhân như sau:

(i) Đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát.

(ii) Hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát vụ việc.

Xem Quyết định và thông báo rà soát tại đây: QĐ1149 – ra soat AR02_AD05

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công thương