Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

19/11/2020

Trên cơ sở nội dung hồ sơ đề nghị rà soát đã tiếp nhận, ngày 18 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2994/QĐ-BCT về việc tiến hành rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AR01.AD05). Theo đó, các công ty được rà soát mức thuế CBPG trong vụ việc AR01.AD05 bao gồm:

(i) Nhóm công ty Xingfa (bao gồm công ty Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd và các công ty liên kết)

(ii) Nhóm công ty JMA (bao gồm công ty Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd và các công ty liên kết).

(iii) Công ty Bazhou Jinwoshengdi Aluminum Products Co., Ltd;

(iv) Công ty Fujian Zhangzhou Antai Aluminium Co., Ltd; và

(v) Công ty Guangdong Weiye Aluminum Factory Group Co., Ltd.

Để đảm bảo lợi ích cho các tổ chức, cá nhân, Cục PVTM khuyến nghị các tổ chức, cá nhân như sau:

(i) đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát.

(ii) hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát.

Chi tiết về nội dung, trình tự, thủ tục và thời hạn điều tra rà soát vui lòng xem Quyết định và Thông báo đính kèm.

Thông tin liên hệ:

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ Thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 (24) 73037898, máy lẻ 112 (Cán bộ điều tra Trần Hoàng Mai)

Email: maitrh@moit.gov.vn

Xem Quyết định và Thông báo tại đây: QĐ 2994 va Thong bao ra soat AD05

Trước đó, ngày 28 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (vụ việc AD05).