AI CẬP TỔ CHỨC PHIÊN ĐIỀU TRẦN TRONG VỤ VIỆC ĐIỀU TRA TỰ VỆ ĐỐI VỚI NHÔM THÔ

08/10/2020

Ngày 07/10/2020, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) có Văn bản số 843/PVTM-P3 gửi Hội nhôm thanh định hình Việt Nam thông báo về việc Ai Cập tổ chức phiên điều trần trong vụ việc tự vệ đối với nhôm thô (tải Văn bản tại đây). Theo đó, ngày 26/10/2020, Cơ quan điều tra Ai Cập sẽ tổ chức phiên điều trần công khai theo hình thức trực tuyến.

Hội nhôm thanh định hình Việt Nam xin thông tin tới các nhà sản xuất kinh doanh nhôm trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu nhôm thô sang Ai Cập và các doanh nghiệp đã đăng ký với Cơ quan điều tra Ai Cập là bên liên quan của vụ việc nắm được thông tin, đăng ký dự phiên điều trần với Cơ quan điều tra theo mẫu kèm theo văn bản của Cục Phòng vệ thương mại chậm nhất là ngày 12/10/2020.

Các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội bị ảnh hưởng bởi vụ việc và muốn Hiệp hội cùng tham gia phiên điều trần thì gửi văn bản yêu cầu về văn phòng Hiệp hội trước 12 giờ ngày 10/10/2020 (tải Thông báo của Hiệp hội tại đây)

Để bảo vệ quan điểm và thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp, Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp có liên quan hãy quan tâm đến vụ việc và thực hiện theo hướng dẫn của Cục phòng vệ thương mại.