CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trước tình trạng ngành công nghiệp Nhôm đang đứng trước vô vàn những khó khăn trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Hội những nhà sản xuất Nhôm thanh định hình phục vụ xây dựng và công nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam – VAA) được 12 doanh nghiệp đầu ngành, tâm huyết, vận động thành lập. Sau nhiều nỗ lực ngày 23/04/2019, Bộ Nội vụ đã chấp thuận ban hành quyết định cho phép thành lập Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam tại Quyết định số 341/QĐ-BNV. Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam được thành lập với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp nhôm Việt Nam, xây dựng thương hiệu chính thống của ngành Nhôm được Nhà nước công nhận và tự tin cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Ngày 16/5/2019, Đại hội Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam Lần thứ 1 được tổ chức thành công, bầu ra Ban Chấp hành với đại diện của 11 đơn vị sáng lập; bầu ra Ban Thường vụ gồm Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Minh Kế, các Phó Chủ tịch gồm: Ông Vũ Văn Phụ – kiêm Tổng thư ký, Ông Dương Quốc Tuấn, Ông Nguyễn Hồng Thắng và Bà Lê Ánh Tuyết.
Sau khi Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ của Hội tại Quyết định số 577/QĐ-BNV ngày 25/7/2019, Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/8/2019.
Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam là tổ chức đại diện tin cậy cho các doanh nghiệp sản xuất nhôm thanh định hình và các doanh nghiệp ngành nhôm Việt Nam, bảo vệ và giúp các doanh nghiệp nói lên tiếng nói của mình. Với vai trò tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên và là diễn đàn trao đổi thông tin, đề xuất chính sách, quy chế quản lý, thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên của Hội trong việc xây dựng ngành công nghiệp nhôm phát triển ổn định, cùng có lợi và góp phần làm lành mạnh hóa thị trường nhôm Việt Nam một cách bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế quốc tế.