Công văn nội bộ

Nội dung Tải về
Chủ tịch Hiệp hội gửi thư thăm hỏi các doanh nghiệp thành viên khu vực Phía Nam Download
KHUYẾN CÁO PHÒNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG NGÀNH NHÔM Download
THÔNG TIN VỀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH NĂM 2020 Download
Công văn số 6573/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v kiến nghị của các Hiệp hội về khó khăn của các doanh nghiệp ngành thép Download