Chính sách & hội nhập

Nội dung Tải về
Hướng dẫn đăng ký “Luồng xanh” vận tải Download
AI CẬP TỔ CHỨC PHIÊN ĐIỀU TRẦN TRONG VỤ VIỆC ĐIỀU TRA TỰ VỆ ĐỐI VỚI NHÔM THÔ Download
Quyết định công bố Bộ tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm dùng trong xây dựng và công nghiệp Download
Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam tích cực xây dựng, phát triển ngành Nhôm Việt Download
KHUYẾN CÁO PHÒNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG NGÀNH NHÔM Download
THÔNG TIN VỀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH NĂM 2020 Download
MỜI GIA NHẬP HỘI NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH VIỆT NAM Download
Công văn số 6573/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v kiến nghị của các Hiệp hội về khó khăn của các doanh nghiệp ngành thép Download